Адв. Велина Димова

Хонорар

Чрез оn-line форма за контакт, Вие изпращате имейл. On-line форма за контакт представлява бърза и достъпна форма за контакт – за уговаряне на среща (ден и час) и/или запитване относно правна защита и съдействие по конкретен казус и относно това дали кантората работи в определена правна област. Формата е създадена за улеснение и бърз контакт.
Чрез On-line форма за контакт не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси, тъй като те изискват винаги детайлно запознаване със случая и относимите по него факти и доказателства.
Това предполага ангажирането по казуса на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА.
Статиите и коментарите се отнасят само до принципни правни въпроси и положения.
Защитата на доверените на адвокат лични данни е по Закона за адвокатурата. По силата на ЗА, адвокатските книжа са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване нито от полицейски органи, съдебни органи или от Комисията за защита на личните данни.
На анонимни въпроси по конкретни дела или казуси не се отговаря.