За Мен

Адв. Велина Димова

Можете да се обърнете към мен за съвет по всеки правен проблем, във всички области на правото (например като трудово, административно, гражданско, търговско) както и за защита на интересите Ви в граждански и административни дела, за помощ при обжалване решенията на съда .
Работила съм като старши юрисконсулт Дирекция „Инспекция по труда” Варна, поради което, кантората е специализирана по въпроси на трудовото право: незаконно уволнение, отмяна на наложено дисциплинарно наказание, ползване на отпуск, прекратяване на трудово правоотношение, обезщетения и др., обжалване на актове и наказателни постановления с които са наложени имуществени санкции и глоби.

  • Професионален опит
  • Сертификати
  • Навременната консултация
  • Индивидуален подход

Работила съм като юрисконсулт в търговско дружество, в което съм осъществявала правно обслужване по всякакви юридически въпроси, свързани с неговата дейност.
Предлагам съдействие при сключване на договори и споразумения, водене на преговори и процесуално представителство по дела пред всички съдилища.
Повече информация за областите на правото предоставяни от мен можете да намерите в съответните раздели на сайта.
Всички проблеми на своите клиенти разглеждам индивидуално, така че аз нямам готови решения и цитати за всички казуси, тъй като не съществува единен отговор. Винаги можете да се свържете с мен по телефона или вижте Контакти и ще уточним с вас срещата, на която ще обсъдим вашия проблем в подробности и стигнем до оптималния вариант на неговото разрешение.

С уважение,

Адв. Велина Димова