За Мен

Адв. Велина Димова

Можете да се обърнете към мен за съвет по всеки правен проблем, във всички области на правото.
Повече информация за областите на правото предоставяни от мен можете да намерите в съответните раздели на сайта…

Работила съм като старши юрисконсулт Дирекция „Инспекция по труда” Варна, поради което, кантората е специализирана по въпроси на трудовото право: незаконно уволнение, отмяна на наложено дисциплинарно наказание, ползване на отпуск, прекратяване на трудово правоотношение, обезщетения и др., обжалване на актове и наказателни постановления с които са наложени имуществени санкции и глоби.
Работила съм като юрисконсулт в търговско дружество, в което съм осъществявала правно обслужване по всякакви юридически въпроси, свързани с неговата дейност.
Предлагам съдействие при сключване на договори и споразумения, водене на преговори и процесуално представителство по дела пред всички съдилища.
Всички проблеми на своите клиенти разглеждам индивидуално, така че аз нямам готови решения и цитати за всички казуси, тъй като не съществува единен отговор. Винаги можете да се свържете с мен по телефона или вижте Контакти и ще уточним с вас срещата, на която ще обсъдим вашия проблем в подробности и стигнем до оптималния вариант на неговото разрешение.

С уважение,

Адв. Велина Димова

Свържете се с мен

Направете Вашето запитване сега чрез формата за контакти

“Колкото и да са кратки думите “да” и “не” те изискват най-сериозният размисъл.”

Питагор

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

1

Трудово право

Адвокат Димова работи в областта на трудовото право и предлага консултации на работодатели и абонаментно правно обслужване.
2

Административно право

Предлагам консултации по въпроси на Държавния служител назначен по Закон за държавния служител, Закон за МВР, Закон за отбраната и други въпроси.
3

Гражданско право

Консултации във връзка с развод по взаимно съгласие и по исков ред, Въпроси на споразумението между страните по чл.51, ал.1 от Семейния кодекс.
4

Търговско право

Регистрация на търговски дружества и промяна на обстоятелства в тях, Изготвяне на търговски договори, Защита на искове от и срещу търговеца.

Препоръки

Искам да споделя колко приятно съм изненадана от професионалното и отговорно отношение на адвокат Велина Димова. Благодаря още веднъж! С пожелание за повече професионални успехи!
А. Бобчева
Изключително професионално отношение получихме от страна на Адв. Димова. Тя отговаряше на всичките ни въпроси, спазваше всички срокове и ни уведомяваше за всяка стъпка от процеса.
Б. Найденов
Адвокат Велина Димова е с отлична юридическа подготовка. Прояви изключително старание и професионализъм по възложения казус по трудовото право.
Т. Георгиев

Административно-наказателен процес

В случай, че Ви съставят Акт за установяване на административно нарушение от КАТ, ДАИ, Инспекция по труда или други административни органи имате право да възразите срещу него в 3-дневен срок от връчването му. Възражението се подава пред наказващия орган на съответната администрация.

Възражение срещу актове

Административнонаказващия орган е длъжен да провери акта относно: дали е законосъобразен и дали е обоснован. Трябва да обсъди и направеното възражение. Наказващия орган ако установи нарушения може да прекрати производството и да не издаде наказателно постановление. Ако издаде наказателно постановление е длъжен да Ви връчи препис от наказателното постановление.

Обжалване на наказателни постановления

Жалбата срещу наказателно постановление се подава чрез наказващия орган до районен съд в 7 – дневен срок. В случай, че са допуснати нарушения в реквизитите по чл.42 или чл.57 от ЗАНН, както и ако е изтекъл давностния срок за съставяне на акта или за издаване на наказателното постановление съда го отменя.

Оспорване електронния фиш

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш, собственикът или законният представител на юридическото лице – собственик на МПС, може да направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи срещу електронния фиш.

10+ГОДИНИ ОПИТ
300+СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
260+ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
6+СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 61