Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0888494830

Image is not available

Консултации при наемане на чужденци и юридическо съдействие във връзка с процедурите по получаване на разрешение за работа и неговото продължаване. Трудовата заетост на граждани на трети държави на територията на Република България се извършва след предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта;на основание на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда на работници, граждани на трети държави. В Дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ се подава единствено „Заявление за упражняване на трудова заетост на чужденец” /Приложение 1 към чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 1/ с приложени документи, необходими за предоставяне на разрешение на АЗ във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа” от органите на МВ. В Агенция по заетостта се подават документи за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда в случаите на: висококвалифицирана заетостна чужденци във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС” от органите на МВР. Документите се подават от работодателя и са посочени в чл. 15 и чл. 16 на ППЗТМТМ; сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца за една календарна година по Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението, на които зависи от смяната на сезоните, утвърден от Министъра и труда и социалната политика. Документите се подават от работодателя и са посочени в чл. 20 на ППЗТМТМ; вътрешнокорпоративен трансферна работници, граждани на трети държави. Документите се подават от работодателя и са посочени в чл. 23 на ППЗТМТМ; заетост на командировани работници и служителив рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България, както и на членовете на семейства на чужденци, получили разрешение за продължително пребиваване. Документите се подават от работодателя и са посочени в чл. 25 на ППЗТМТМ. В тези случаи АЗ издава и документ „Разрешение за работа”; извършване на дейност на свободна практикаот чужденец, гражданин на трета държава. Документите са посочени в чл. 28 от ППЗТМТМ.

За вреди от трудова злополука в Кодекса на труда е уредена имуществената отговорност на работодателя.

Съгласно чл.200, ал.1 от КТ, за вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

За работници и служители предлагам консултации и съдействие за защита на правата и интересите им по въпроси свързани с уволнения, неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и други трудови спорове.

Когато трудовото правоотношение бъде прекратено работникът или служителят има право да оспори законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска уволнението да бъде признато за незаконно и да иска неговата отмяна.

Кантората е специализирана в областта на трудовото право. Предлагам консултации на работодатели, както и абонаментно правно обслужване по трудовоправни въпроси, спазване на здравословни и безопасни условия на труд и по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Консултации по въпроси на Трудовото право:

• Възникване, съществуване и прекратяване на трудовото правоотношение;

• Производство за търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници или служители;

• Обезщетения по Кодекса на труда;

• Подготовка на вътрешнофирмени документи – вътрешни правила за работната заплата, правилници за вътрешен трудов ред, документи във връзка с работното време, почивки и отпуски, както и по спазване на здравословни и безопасни условия на труд;

• Трудоустрояване на работници или служители с намалена работоспособност;

• Законосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение;