Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0888494830

Image is not available

Много често се случва при спор между родители да се постави и въпросът за пътуване на детето в чужбина. За да пътува детето в чужбина е необходимо нотариално заверено съгласие за това и на двамата родители. При липса на съгласие от страна на единия родител, със съдебно решение се замества съгласието за извеждане на детето извън границите на Република България.

В хода на бракоразводния процес, съдът избира един от родителите, който ще упражнява родителските права след развода и при когото ще живее детето. За другия родител се определят мерки на лични отношения.

Съдът предоставя упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца на един от двамата родители след прекратяването на брака, поради развод, а и в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак и не постигнат съгласие кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето.

За да определи кой от родителите ще упражнява родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата. Съдът изслушва родителите, както и децата, ако те са навършили 10 годишна възраст.

Разпоредбата на чл.142, ал.2 от Семейния кодекс предвижда, че минималният размер на издръжката на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Доколкото считано от 01.01.2017г., с Постановление на Министерски съвет № 372 от 22.12.2016г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната, същата е в размер на 460 лева, то и издръжката от 2017г. е 115 лева. Това е минималния размер на издръжка за едно дете, който съда може да присъди. За всеки размер над минималния следва да се докаже както необходимостта от искания размер на издръжка, така и възможността на родителя, който дължи издръжка да я заплаща.

Когато между съпрузите не се постигне съгласие по въпроси за местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и по други причини е невъзможно развод по взаимно съгласие, остава възможността за развод по исков ред.

При този развод всеки от съпрузите може да предяви  иск за развод. Задължително е личното явяване на ищеца в първото съдебно заседание. В случай, че не се яви без да е посочил уважителни причини – делото се прекратява. В хода на бракоразводното дело следва да се докажат всички обстоятелства, които са довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака между съпрузите.

При сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите за развод, както и постигнато споразумение между тях най - най-бързият и евтин начин за развод е този по взаимно съгласие.

Споразумението задължително трябва да обхваща въпроси за: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок на страните за отстраняване на нередностите, но ако те не бъдат отстранени, съдът отхвърля искането за развод.