Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0888494830

Image is not available

Правната същност на електронния фиш е изяснена в Тълкувателно решение на Общото събрание на Върховния административен съд № 1/26.02.2014 г. по тълк. дело №1/2013 г., където е прието, че „…електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. Той се приравнява едновременно към АУАН и НП, но само по отношение на правното му действие (съгласно чл. 189, ал. 11 ЗДвП), не и по форма, съдържа- 88 Съгласно § 6, т. 65 ДР ЗДвР (нова - ДВ, бр. 19 от 2015 г.), „автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

Жалбата срещу наказателно постановление се подава чрез наказващия орган до районен съд в 7 – дневен срок.

В случай, че са допуснати нарушения в реквизитите по чл.42 или чл.57 от ЗАНН, както и ако е изтекъл давностния срок за съставяне на акта или за издаване на наказателното постановление съда го отменя.

В случай, че Ви съставят Акт за установяване на административно нарушение от КАТ, ДАИ, Инспекция по труда или други административни органи имате право да възразите срещу него в 3-дневен срок от връчването му. Възражението се подава пред наказващия орган на съответната администрация.